Notification

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 172 thủ tục hành chính
01. Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
01. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
01. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
01. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
01. Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
02. Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
02. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
02. Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
02. Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
03. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
03. Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
03. Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
04. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
04. Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
04. Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
05. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
05. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
Áp dụng bưu chính
 • 2
 • 3
 • 4
05. Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
05. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
06. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023